חנין סבטלנה

סוניה נצר

מנהל/ת: רכזת הסעות ומזכירת הנהלה
08-6213687
sonia@atid.org.il

דקלה צור שמיר

מנהל/ת: מנהלת שרות פסיכוסוציאלי
08-6213681
diklashamir@gmail.com

רמי חוחשוילי

מנהל/ת: רכז ביטחון בפנימייה
052-5691938
Rami.khukhashvili@gmail.com

חנין סבטלנה

מנהל/ת: רכזת בוגרים, פרסום, גיוס ופנימיית יום
052-5557745
svettkhanin@gmail.com