הצופים

צופים-לינק

הצופים – השנה פתחנו את השבט הצופים בכפר הנוער יוענה זבוטסיקי ושמו שבט יוענה. בפעילויות מגיעים בעיקר החניכים הקטנים במטרה לבנות שבט צופים גדול ופורח לשנים הבאות.