מנהיגות צעירה

במהלך השנה פעולות מספר קבוצות מנהיגות שעובדות יחד ומטרתם ליצור אקלים חיובי ונוח עבור תלמידי הכפר