כפר הנוער עתיד ע"ש יוענה ז'בוטינסקי

חזרה אל כפר הנוער עתיד ע"ש יוענה ז'בוטינסקי