בקשה להרשמה לפנימיית יום תשע"ט 2018-2019

אני מאשר כי ידועה לי העובדה שהבקשה הנ"ל איננה מחייבת את בית הספר לתשובה חיובית.
הוסבר לי כי קבלת הילדים לפנימיית היום מתבצעת ע"י וועדת הקליטה של עליית הנוער במשרד החינוך.

* שם + שם משפחה של הילד
* ת.ז. של הילד
* עולה לכיתה
* תאריך לידה
נייד של הילד
* כתובת
* עיר
סיבות לבקשה
אחר
* שם ההורה
* נייד של ההורה

עמודי המרחב