מרכז למידה

מרכז למידה בכפר נוער יוענה זבוטינסקי

אחד העקרונות החשובים של החינוך פנימייתי בכפר הנוער הוא הצלחת החניכים בלימודים, ובנושא הזה אין ויתורים. חניך שמתקשה במקצועות מסוימים בבית הספר, לא יישאר עם הבעיה שלו אחד על אחד. כפר נוער יוענה זבוטינסקי שם דגש חזק על נושא ההצלחה בלימודים, לכן כבר יותר מעשור אנו מפעילים את מרכז למידה. שעוסק בפיתוח הפרט והן בפיתוח היכולות החברתיות.

 

מרכז למידה

מטרת המרכז למידה הינה לחזק את ההישגים הלימודיים של החניכים, לצמצם פערים ולאפשר התקדמות נוספת למצטיינים, כמו גם להעשיר ולפתח את כישורי הלמידה והחשיבה שלהם בדרכים שונות ומגוונות.

 

במרכז הלמידה לומדים כלל חניכי הכפר (כיתות ז' – י"ב). הוא פועל בימים א'-ד', בין השעות – 16:45-18:15.

המרכז מציע שיעורים במקצועות הליבה הנלמדים בבית הספר- אנגלית, מתמטיקה ושפה. הלימוד נעשה בקבוצות של עד 10 תלמידים, בהנחיית המורה.
השיעורים המתואמים לכל חניך בהתאם לרמת הידע ומתקיימים ביום קבוע ובשעה קבועה הרציונל.

 

הרציונל שעומד מאחורי שעות התמיכה לתלמידים במרכז הלמידה ואופן ארגון המרכז הוא על מנת להשיג מספר מטרות:

 1. תמיכה שוטפת לתלמיד במקצועות בהם הוא מתקשה.
 2. צמצום פערים לימודיים לכת תלמידי הפנימיה.
 3. סיוע בהכנת התלמיד למבחנים מבעוד מועד.
 4. איתור קשיי קריאה וכתיבה בשפה העברית שמהווים קושי בכל מקצועות רבי המלל.
 5. מתן תגבור במקצועות רבי מלל.
 6. העלאת אחוז הזכאים לתעודת בגרות בקרב תלמידי הפנימייה.
 7. העלאת אחוז הזכאים לתעודות טכנולוגיות בקרב תלמידי הפנימייה.
 8. צמצום פערים לימודיים בין תלמידי פנימייה לאקסטרניים.
 9. העלאת המודעות לצורך בסיוע.
 10. קשר אישי עם כל ילד פנימייה.
 11. העלאת תחושת המסוגלות העצמית של התלמיד.
 12. מתן כלים באסטרטגיות למידה.

מטרות אלה הן פועל יוצא של הצרכים שאותרו ,מבנה מרכז הלמידה וארגונו ומידת יעילותן נבחנת כל העת. הן במבחן התוצאה הסופית, הן במבחנים השוטפים בכיתה המוצגים במערכת הסמארט-סקול בהם ניתן לראות את השינויים החלים בקרב הלומד, במבחני מיצ"ב ובתוצאות מבחני הבגרות. המטרות שהוצגו לעיל עוברות מערכת בקרה שינוי ושיפור במהלך השנה.