שלבי הליך הגישור

שלבי גישור ביוענה

גישור1

  • שלב 1: הכנה – Preparation
  • שלב 2: פתיחה – Opening
  • שלב 3: הצגת הסכסוך ע"י הצדדים – Presentation of the conflict by the parties
  • שלב 4: זיהוי וחשיפת האינטרסים של הצדדים – Identifying and exposing the interests of the parties
  • שלב 5: יצירת אופציות לפתרון – Create option for solution
  • שלב 6: סיכום וניסוח הסכם הפתרון  – Summary and wording of the solution agreement 

 

לצפיה בגלריה לחץ