מנהיגות עסקית

מנהיגות עסקית1

קבוצת מנהיגות עסקית – תוכנית חיצונית שאנחנו מפעילים אצלנו בכפר. ובה מגיע מנחה מטעם התוכנית ומנחה עסקי עוזרים לקבוצה של 10 חניכים לבנות מיזם חברתי ושיעבוד ויפעל בכפר או הסביבה שלו.