שח"ק ירוק

תוכנית שח"ק ירוק בבית הספר עתיד ע"ש יוענה ז'בוטינסקי

 

שחק ירוקתכנית שחק ירוק פועלת בכפר זו השנה השישית, כארבע מאות וחמישים תלמידים לוקחים חלק באופן ישיר בפעילות שחק ירוק בחטיבת הביניים אך חשוב להדגיש שגם תלמידי השכבות הגבוהות לוקחים חלק בפעילות, כחונכים, מדריכים ומתנדבים, במיוחד תלמידי מגמת האומניות והביוכימיה והביופיזיקה והביולוגיה.

 

 

חזון התוכנית

קהילת כפר הנוער עתיד ע"ש יוענה ז'בוטינסקי תחנך לחיים דמוקרטיים בעולם בר-קיימא, תטפח ערכים אנושיים אוניברסאליים של אחריות וכבוד לאדם, לחי ולצומח, תפתח אחריות למשאבי הטבע וערכי טבע ונוף תוך דאגה להווה ולדורות הבאים, חניכי הכפר יכירו את נופי הארץ, מורשתה, החי והצומח בה בדרך בלתי אמצעית על ידי טיולים רגליים.

הקהילה תשלב נוער עולה במדינת ישראל ותהווה בית חם לחניכי הפנימייה והכפר ימצב עצמו כריאה ירוקה ויקיים שיח ערכי, חינוכי ואקולוגי עם הסביבה האורבנית המקיפה אותו בשיתוף פעולה עם באר יעקב.

 

מטרות התוכנית

  • א. יצירת אקלים בית ספרי המעודד אחריות לאדם, לחי, למשאבי הטבע, לערכי נוף ולעבודת אדמה.
  • ב. קיום הכפר כקהילה ירוקה המשמרת ערכי טבע האופייניים למישור החוף.
  • ג. אקטיביזם חברתי התורם לפרט, לקהילה ולחברה.
  • ד. העמקת הכרות תלמידי בית הספר עם טבע ונוף הארץ.

 

העמקת הכרות תלמידי בית הספר עם טבע ונוף הארץ

 

שחק ירוק1

שכבת ט' סיור פריחה אביב 2017 ביער ראש העין


 יעדי התוכנית

  • א. שילוב ערכי אחריות לאדם, לחי, למשאבי הטבע, לערכי נוף ועבודת אדמה בתוכנית הלימודים ובפעילות החברתית בדגש על חט"ב והכיתות החקלאיות.
  • ב. הקמת מרכזי מחזור בפנימייה ובבית הספר.
  • ג. קיום פעילות לשמירת טבע בכפר ומחוץ לו.
  • ד. טיפוח פינות בכפר ע"י התלמידים במסגרת המחויבות האישית.
  • ה. העמקת הכרות התלמידים עם טבע, נוף הארץ וסוגיות קיימות ושמירת טבע בה.
  • ו. העמקת הכרות התלמידים עם עבודת האדמה, לוח השנה החקלאי ומסורת ישראל.

 

ביצוע התוכנית שנה"ל תשע"ז

השנה המשכנו בחטיבת הביניים במסורת ימי השיא השכבתיים, כיתות ז' עבדו במשק וליוו את חגי השנה החקלאיים, כיתות ח' עברו השתלמות קיימות בפארק אריאל שרון וכיתות ט' לקחו חלק בסיורי פריחה ושלולית במסגרת יום השלולית הבינ"ל על מנת להכיר את הארץ והמגוון הביולוגי בה.

בחטיבה העליונה כיתות י' במגמה הביולוגית-חקלאית ותלמידים מכיתות אחרות הפועלים במסגרת המחויבות האישית השתתפו ביום הניקיון הבינ"ל, טיפחו פינות ירוקות בכפר כדוגמת גינת הפרפרים, גינת צמחי תבלין, חורשת יוענה, בריכת החורף, בריכה אקולוגית וגינת קקטוסים.

כיתות י"א ו י"ב במגמות הביולוגית-חקלאית סיירו סיור אקולוגי, עבדו במשק במסגרת לימודיהם ובמסגרת המחויבות הכיתתית  וחנכו את כיתות חטיבת הביניים בימי השיא.

 

הכפר המשיך באיסוף ומחזור פסולת אורגנית, נייר, פלסטיק וסוללות.