חינוך סביבתי

חינוך סביבתי בכפר הנוער עתיד ע"ש יוענה ז'בוטינסקי

 

לוגו"הכפר ימצב עצמו כריאה ירוקה ויקיים שיח ערכי, חינוכי ואקולוגי עם הסביבה האורבני המקיפה אותו בשיתוף פעולה עם באר יעקב." (מתוך חזון הכפר)

 

כפר הנוער נמצא בסביבה המשנה פניה במהירות מאזור פתוח שבו שדות, פרדסים וצמחייה טבעית לאזור אורבני צפוף, למרות היותו כפר נוער חקלאי, מרבית התלמידים בכפר מגיעים מאזורים עירוניים שהטבע מצרך נדיר בהם.

 

השטחים הפתוחים בכפר, גם אילו המעובדים וגם אילו הנשמרים ככול האפשר במצבם הטבעי מאפשרים הכרה ומחקר בלתי אמצעי של המערכת האקולוגית שהייתה באזור ואילו השטחים הבנויים בכפר משמשים להכרה, מחקר ויישום של עקרונות האקולוגיה העירונית.

 

 

חינוך סביבתי1הכפר אינו רואה את החינוך הסביבתי כמצטמצם בין גדרותיו ושואף למצב עצמו כמרכז אזורי לחינוך ושימור אקולוגי ובמקביל לבצע עם התלמידים פעילויות שימור ומחקר לימודי בסביבה הקרובה.

 

חשיבות מיוחדת יש לעובדה שהכפר עצמו נמצא על אדמת כורכר וחמרה המהווה בית גידול ייחודי בקנה מידה עולמי.
הפעילות האקולוגית בכפר מסתייעת בתכנית שח"ק ירוק של המנהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער השואפת לחנך את התלמידים לחיים דמוקרטיים בעולם בר-קיימא, לטפח ערכים אנושיים אוניברסאליים של אחריות וכבוד לאדם, לחי ולצומח, לפתח אחריות למשאבי הטבע וערכי טבע ונוף תוך דאגה להווה ולדורות הבאים, כל זאת בשיתוף פעולה עם הקהילה.