הרשמה

הרשמה-לינק

הרשמה לבית ספרינו

הרשמה לבית ספרינו מתחילה מ-02.02.18, בכל יום שישי משעה 8:30 בספריית בית הספר.

תנאי קבלה:

  1. הישגים לימודיים.
  2. התנהגות א'.
  3. עמידה במבחני כניסה.

נא להצטייד ב:

  1. תעודת בית ספר אחרונה.
  2. דמי הרשה 100 ₪.
  3. שתי תמונות פספורט.
  4. תעודת זהות+ספח.
  5. אבחונים, במידה ויש.

ב ה צ ל ח ה!

מבחנים לכיתת הזנק למדעיים לשכבה ז' התקיימו ב-23.03.18 ו-08.06.18.