הרשמה לבית ספר

הרשמה-לינק

הרשמה לבית ספרינו

הרשמה לבית ספרינו מתקיימת בכל יום שישי משעה 8:30 בספריית בית הספר בתאריכים:

7/6/19, 14/6/19, 25/6/19, 2/7/19, 9/7/19, 13/8/19, 20/8/19 בלבד.

תנאי קבלה:

 1. הישגים לימודיים.
 2. התנהגות א'.
 3. במבדקי מיפוי.

נא להצטייד ב:

 1. תעודת בית ספר אחרונה.
 2. שתי תמונות פספורט.
 3. תעודת זהות+ספח.
 4. אבחונים, במידה ויש.
 5. נוכחות הורה חובה!

תושבי באר יעקב: מידע לנרשמים (נשאר בידי ההורים)

• יש להגיש את טופס הרישום עד ליום א' 10.2.19 למזכירות בית הספר. (ללא הטופס התלמיד לא יכנס להגרלה).

• בתאריך 13.2.19, יום רביעי, תערך הגרלה בנוכחות עו"ד, בין כל התלמידים שהגישו טופס לרישום.

• תלמידים שעלו בהגרלה ימשיכו בתהליך הרישום לבית הספר.
מועדי הרישום לתלמידי באר יעקב יתקימו בתאריכים:
15.2.19, 22.2.19, 1.3.19.
לרישום זה יש להגיע בליווי הורים, להצטייד בתעודת בית ספר אחרונה, תעודת זהות של שני ההורים ו-2 תמונות דרכון.
בימי הרישום יבחנו התלמידים במבחני מיפוי במתמטיקה ואנגלית.
נושאים לדוגמא למבחנים מצ"ב מטה.

להלן טופס הרשמה לתושבי באר יעקב:

ב ה צ ל ח ה !

מבחנים להזנק למצויינות לכל הנרשמים כולל תושבי באר יעקב – יתקימו בתאריכים: 3.5.19 ו-14.6.19 בלבד.
עליכם להודיע בעת הרישום לבית הספר באיזה מועד תגיעו להבחן.

נושאי לימוד לקראת מבדק מיפוי לבית הספר

נושאים למבדק מיפוי במתמטיקה לבוגרי כיתה ו':

 • כפל וחילוק שברים,
 • חיבור וחיסור שברים,
 • שאלות מילוליות,
 • חלק של כמות,
 • מציאת ערך החלק,
 • חלק של כמות,
 • חישוב החלק ומציאת הכמות היסודית,
 • שבר עשרוני,
 • חישוב שטחים והיקפים במרובעים ומשולשים.

דוגמא למבדק מיפוי באנגלית לבוגרי כיתה ו':

נושאים למבדק מיפוי במתמטיקה לבוגרי כיתה ז':

 • חוקיות,המשתנה וביטויים אלגבריים,
 • סדר פעולות החשבון,
 • חוק החילוף וחוק הקיבוץ,
 • חוק הפילוג,
 • חזקה,
 • שורש ריבועי,
 • מספרים חיובים, שליליים ואפס,
 • חיבור וחיסור מספרים מכוונים,
 • כפל וחילוק מספרים מכוונים,
 • שאלות מילוליות,
 • שטחים והיקפים של משולשים ומרובעים, התיבה.

נושאים למבדק מיפוי במתמטיקה לבוגרי כיתה ח':

 • יחס,
 • פרופורציה,
 • הפונקציה הקווית,
 • חפיפת משולשים,
 • דימיון,
 • אחוזים,
 • משוואות ושאלות מילוליות,
 • משפט פיתגורס.

דוגמא למבדק מיפוי באנגלית לבוגרי כיתה ח':