הרשמה לבית ספר

הרשמה-לינק

הרשמה לבית ספרינו

הרשמה לבית ספרינו מתחילה מ-25.01.19, בכל יום שישי משעה 8:30 בספריית בית הספר.

תנאי קבלה:

 1. הישגים לימודיים.
 2. התנהגות א'.
 3. עמידה במבחני כניסה.

נא להצטייד ב:

 1. תעודת בית ספר אחרונה.
 2. דמי הרשה 100 ₪.
 3. שתי תמונות פספורט.
 4. תעודת זהות+ספח.
 5. אבחונים, במידה ויש.

ב ה צ ל ח ה!

מועדי מבחנים לכיתת הזנק למדעיים לשכבה ז' יופסם בהקדם.

נושאי לימוד לקראת מבחן קבלה לתוכנית מצויינות

"הזנק לעתיד" לכיתה ז':

אנגלית

Material for self-study.

 1. Access to Information from Written Texts: reading comprehension skills- Foundation Level, Stage 3.
 2. Appreciation of Language:
 • Word order in sentence
 • Adjectives- degrees of comparison
 • Present Simple
 • Present Progressive
 • Past Simple
 1. Capital Letters
 2. Presentation: expressing ideas, describing places, objects in 50-60 words
 3. Recommended material for studies: enrichment material for Foundation Level, Stage 3.

מתמטיקה

שברים פשוטים ו שברים עשרוניים

 1. פעולות עם שברים
 2. סדר פעולות חשבון
 3. אחוזים
 4. יסודות של הנדסה:
 • משולש-משולש שווה שוקיים, משולש שווה צלעות, משולש ישר-זוויות, היקף של משולש.
 • מלבן, מרובע, היקף ושטח של מלבן וריבוע.
 1. פתרון בעיות מילוליות פשוטות (ללא נעלמים)- בעיות כלליות, בעיות דרך, בעיות אחוזים.     
 2. בעיות הגיון.